• Phiên bản: Đặc biệt | Đặc biệt

  VESPA SPRINT NOTTE
  VESPA SPRINT NOTTE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125CC : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  VESPA SPRINT S
  VESPA SPRINT S

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125CC : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  VESPA PRIMAVERA S
  VESPA PRIMAVERA S

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125CC : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  PRIMAVERA YACHT CLUB 125
  PRIMAVERA YACHT CLUB 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  PRIMAVERA YACHT CLUB 125 : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt | Đặc biệt

  VESPA GTS SUPER NOTTE
  VESPA GTS SUPER NOTTE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150CC : 115.000.000 VNĐ
  300CC : 129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa 946 RED 125
  Vespa 946 RED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết