• Phiên bản: Đặc biệt | Tiêu chuẩn

  Liberty U23
  Liberty U23

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty U23 : 58.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Liberty ABS
  Liberty ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Liberty ABS : 55.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Zip
  Zip

  Giá bán lẻ đề xuất:

  36.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Đặc biệt

  Medley SE
  Medley SE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  Medley SE : 73.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Medley ABS SPORT
  Medley ABS SPORT

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 73.500.000 VNĐ
  150 cc : 87.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết