• VESPA SPRINT CARBON 2019
  VESPA SPRINT CARBON 2019
  VESPA SPRINT CARBON 2019

  Giá bán lẻ đề xuất:

  VESPA SPRINT CARBON 2019 : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • VESPA SPRINT NOTTE
  VESPA SPRINT NOTTE
  VESPA SPRINT NOTTE

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125CC : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • VESPA SPRINT S
  VESPA SPRINT S
  VESPA SPRINT S

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125CC : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Sprint Carbon 125cc
  Sprint Carbon 125cc
  Sprint Carbon 125cc

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết